Hydzone teknik

Tanken om att förvandla vatten till rengöringsmedel utan kemikalier kan låta som science fiction. Ozonvatten som genereras elektrolytiskt är en del av en stor omvandling – en teknik som möjliggör bättre renlighet med mindre kemikaliebelastning.

Hydzone ozonvattenteknik

Ozonvatten rengör och eliminerar effektivt patogener – det vill säga virus, bakterier, svampar, mögel och encelliga organismer från ytor, föremål, kläder och livsmedel.

Hydzones elektrolytiska ozonvattenenheter genererar ozon som löses i vatten och är lätt att spraya på föremålet som ska rengöras.

Ozonvatten är ofarligt för människan, det dödar bakterier och eliminerar virus.

Hydzones ozonvattenprodukter genererar 2-3 miljondelar (ppm) ozon i vatten som ska sprayas.
En kort dusch från Hydzone-sprayflaska genererar cirka 1,2 ml ozonvatten. Denna korta dusch ozonvatten innehåller tusentals triljoner molekyler ozon som eliminerar patogener, det vill säga virus, bakterier, svampar, mögel och encelliga amöbor som finns på föremålet. Med ozonvattenspray kan du rengöra exempelvis dina händer effektivt utan kemikaliebelastning på huden. I studier har ozonvattnet konstaterats vara mycket effektivt vid handrengöring, till och med effektivare än många handspritsorter som innehåller alkohol. Ozonvatten belastar inte huden i motsats till alkoholbaserade handspritsorter som har konstaterats orsaka dermatit (eksem).

Hydzonator

Med Hydzonator kan du hålla hemmet ren från patogener, och den går utmärkt att användas även på arbetsplatsen och i sommarstugan.

✓ Eliminerar virus, dödar bakterier, svampar och mögel när och var du vill, på ett tryggt sätt både för miljön och användaren.

✓ Rengör rester av bekämpningsmedel i frukt och andra livsmedel

✓ Avlägsnar ingrodd lukt från textilier

Hydro + ozone = Hydzone

Hydzone är föregångare inom ozonvattenteknik. Genom Hydzones ozonvattenteknik omvandlas kranvatten säkert och effektivt till ett rengöringsmedel på nolltid.

Läs mer >

Hydzone produkter

Ozonvatten rengör och eliminerar effektivt patogener – det vill säga virus, bakterier, svampar, mögel och encelliga organismer från ytor, föremål, kläder och livsmedel.

Läs mer om våra produkter>

Covid-19 och ozonvatten

En underleverantör till Hydzone lät göra en studie med en liknande flaska som Hydzones Hydzonator där 99,99 % av SARS-CoV-2, som orsakar covid-19, eliminerades.

Covid-19-pandemin har ökat användningen av desinficeringsmedel. Den omfattande användningen av desinficeringsmedel förstärker många patogener. I framtiden erbjuder ozonvattenteknik mycket lovande möjligheter inom rengöring eftersom patogener inte kan utveckla resistens mot ozon. I jämförelse med klor är ozon 50 gånger effektivare i att eliminera patogener.

Ozonvatten används mycket även inom sjukvården. Såväl i Finland som internationellt har tandläkarna gått över till sköljning med ozonvatten som en del av kariesborttagning och desinficering av munnen, och i studier har man nått en mycket bra desinficeringsnivå med ozonvatten. I USA har FDA konstaterat att ozonvatten är säkert att användas för människan, särskilt bra är ozonvatten förutom inom tandvård även för vård av brännskador, liggsår och diabetessår. Inom Europeiska unionen har man börjat studera användning av ozonvatten bland annat vid desinficering av sjukhusbakterier och sårvård.

Hydzones produkter är inte avsedda för medicinskt bruk. Hydzone har som målsättning att fram till utgången av år 2022 utveckla produkter certifierade för medicintekniskt bruk inom EU, bland annat för vård av sår och hudinfektioner.

Ozonvatten och miljön

Kemikalier som används i rengöring lämnar efter sig rester på ytor vilket förstärker tillkomsten av biofilmer eller mikrober, som till exempel bakterier och svampar bildar med sitt speciella slem. Ozonvatten är vatten utan tillsatta kemikalier och vattnets ozonhalt halveras på cirka 15 minuter. Ozon som Hydzones ozongenerator alstrar försvinner till stora delar från vattnet cirka 60 minuter efter genereringen. Kvar blir endast vatten – således inga nedbrytningsprodukter från kemikalier eller kemikalierester. Du kan generera samma vatten till ozonvatten om och om igen genom att trycka på knappen.

Ozonvatten minskar kemikaliebelastningen i din närmiljö utan avkall på renlighet.

Ozonvatten som genereras med Hydzones produkter lämpar sig som dricksvatten efter att ozonhalten har gått ner.

Enligt en internationell och inhemsk studie kan ozonvatten ersätta nuvarande kemikalier som används i växtskydd, och producera ren och säker mat utan kemikalier.

Redan nu har det konstaterats att ozonvatten kan förebygga växtsjukdomar såsom gråmögel, mjöldagg och bladmögel samt flera svampar som sprids via jorden, och som har varit speciellt problematiska bland annat inom jordgubbs- och gurkodling.

Hydzone-flaskan som genererar ozonvatten förebygger även växtsjukdomar i krukväxter så tekniken finns redan nära dig. Ozonvatten ger betydande besparingar inom livsmedelsproduktion och förlänger färdiga produkters hållbarhet utan att miljön belastas. Ozonvatten är en miljögärning som sparar pengar.

Många användningsmöjligheter

Ozonvatten avviker från andra rengöringsmedel genom de många användningsmöjligheterna. Med ozonvattnet kan du förutom rengöring av ytor även avlägsna rester av bekämpningsmedel från vindruvor och andra frukter, eliminera virus och bakterier och rena dricksvatten – vilket inte kan göras med exempelvis väteperoxid eller alkoholbaserat rengöringsmedel. Användbarheten av sportkläder och andra kläder förbättras när ingrodda lukter såsom svett lätt kan tas bort från kläderna.

Hydzone och renare framtid

Hydzone vill vara en föregångare inom renare framtid. Ozonvatten är en mycket lovande lösning för framtidens rengöring och desinficering. Covid-19-pandemin har förstärkt många patogener. Redan nu försvårar antibiotikaresistenta bakterier såsom MRSA miljoner människors liv i form av svårläkande infektioner och andra sjukdomar. Hormonrester i avloppsvatten orsakar problem för vattendjur. Ozonvatten möjliggör minskning av kemikaliebelastning och mer moderat antibiotikaanvändning såväl hos människor som till exempel hos köttdjur.

Eftersom man inte kan göra piller av ozon gjorde vi Hydzonator-sprayflaskan till en multifunktionsenhet som gör det så lätt som möjligt att uppfylla olika rengöringsbehov.

Hydzones produkter har genomgått studier för medicinskt bruk. Vård av sår, brännskador och hudinfektioner kommer att bli lättare och snabbare, och allra viktigast är att patienters livskvalitet kommer att förbättras tack vare ozonvattenprodukter avsedda för medicinskt bruk. Vår målsättning är bland annat att betydligt minska amputationer hos diabetiker tack vare framtidens lösningar för sårrengöring samt förbättra möjligheterna för patienter med svåra brännskador att klara sig från svåra infektioner.

Vetenskapliga studier gällande användning av ozonvatten

Det finns mycket studiedata om ozonvattnets användning inom rengöring. Hydzone Oy studerar noga tekniken och säkerställer användbarheten genom kliniska studier.

 1. Martins, R.B., Castro, I.A., Pontelli, M., Souza, J.P., Lima, T.M., Melo, S.R., Siqueira, J.P.Z., Caetano, M.H., Arruda, E. and de Almeida, M.T.G. (2020). SARS-CoV-2 Inactivation by Ozonated Water: A Preliminary Alternative for Environmental Disinfection. Ozone: Science & Engineering, pp.1–4.

  →Enligt en studie eliminerar ozonvatten (0,6 ppm) på en minut 99,9 % av SARS-CoV-2 som orsakar covid-19.

 2. Song, M., Zeng, Q., Xiang, Y., Gao, L., Huang, J., Huang, J., Wu, K. and Lu, J. (2018). The antibacterial effect of topical ozone on the treatment of MRSA skin infection. Molecular Medicine Reports, [online] 17(2), pp.2449–2455.
  → I studien konstaterades att MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus och vanligt Staphylococcus aureus) är möjligt att elimineras med ozonerat vatten. I studien belystes bakteriestammarnas påverkan på fotvård hos diabetiker.

 3. Wang, S., Wang, J., Wang, T., Li, C. and Wu, Z. (2018). Effects of ozone treatment on pesticide residues in food: a review. International Journal of Food Science & Technology, 54(2), pp.301–312.

  → Denna studie handlar bland annat om rengöring av starka, även i Finland använda bekämpningsmedel, såsom diazinon och cypermetrin, från maten. Studiens slutsats är att ozonvatten är ett säkert och effektivt medel för rengöring av bekämpningsmedel och ozonet förbättrar även matens hållbarhet utan att smaken påverkas. Ozonmängden som strömmar ut ur Hydzones produkter överskrider inte gränsvärdet.

 4. Letizia Carletti, Rinaldo Botondi, Moscetti, R. and Riccardo Massantini (2013). Use of ozone in sanitation and storage of fresh fruits and vegetables. [online] ResearchGate.
  → Studien visade att ozonvatten kunde eliminera från färska frukter och grönsaker 99,99 – 99,9999 % av de vanliga bakterierna såsom kolerabakterier, kolibakterier och campylobacter som orsakar tarminfektioner.

 5. Kashiwazaki, J., Nakamura, K., Hara, Y., Harada, R., Wada, I. and Kanemitsu, K. (2020). Evaluation of the Cytotoxicity of Various Hand Disinfectants and Ozonated Water to Human Keratinocytes in a Cultured Epidermal Model. Advances in Skin & Wound Care, [online] 33(6), pp.313–318.
  → Ozonvatten jämfördes med handsprit och desinficeringsmedel. Handsprit och desinficeringsmedel orsakade för 80 % av användare skada i överhudens celler. Vid användning av ozonvatten observerades ingen väsentlig förändring. Detta har en stor betydelse för användning av ozonvatten bland annat inom sjukhusmiljön där den ständiga desinficering av händer orsakar för många inom vårdpersonalen dermatit och andra hudproblem.

 6. Hans Johan Breidablik, Dag Einar Lysebo, Lene Johannessen and Kleiven, O.T. (2019). Ozonized water as an alternative to alcohol-based hand disinfection. [online] ResearchGate.
  → Enligt en studie gjord vid Bergens universitet i Norge är handrengöring med ozonvatten jämförbart i effektivitet med desinficeringsmedel med alkoholhalt på 85 %. Påverkan som belastar huden är betydligt mindre vid användning av ozonvatten än vid användning av alkoholbaserade medel.

Vanliga frågor och svar

1. Är ozon som Hydzone genererar farligt att inandas?
Svar: Det fina med ozonvattnet är att det finns mycket lite av det vattenlösta ozonet kvar i andningsluften och samtidigt kan ozon med hjälp av vatten sprayas på föremålet som ska rengöras. Ozongasen som frigörs från ozonvatten genererat med Hydzones produkter understiger av Social- och hälsovårdsministeriets angivna värde om ofarlig halt på 0,05 ppm i andningsluften (8 timmars HTP-värde, HTP = koncentrationer som befunnits skadliga, 0,05 ppm = 106 µg/m3).

2. Vilka rengöringsmedel ska jag använda tillsammans med ozonvatten?
Svar: Ozonvattnet är som bäst utan ytterligare kemikalier. Oxidationseffekten blir lidande av tensiderna i tvålar, vilket minskar ozonvattnets reningseffekt.

3. Hur länge är ozonvattnet användbart?
Svar: Beroende på vad du rengör kan du använda ozonvattnet vanligen 15–30 minuter räknad från tidpunkten du har genererat – det vill säga tillverkat – ozonvatten med flaskan. Du kan trycka på knappen igen och generera mer ozon i samma vatten. Vattnet som är ozonerat en gång ändras inte vid användning, så du kan generera ozonvatten så många gånger du vill.

4. Hur påverkar ozonvattnet kvaliteten på inomhusluften?
Svar: Ozonvatten eliminerar patogener. Källorna till problem med inomhusluften varierar men vanligtvis har allergisymptom samband bland annat med ämnesomsättningsprodukterna hos bakterier. Ozonvatten är säkert och effektivt vid rengöring av ytor och minskar därmed mikrobers totala mängd. Enligt studier är antalet sjukhusinfektioner beroende av mängden skadliga mikrober på vårdinrättningar. Redan nu har man noterat en minskning av antalet infektioner i offentliga lokaler som är rengjorda med ozonvatten. Nu kan du nå samma effekt vid rengöring av ditt hem.

5. Kan ozonvatten ersätta användning av antibiotika?
Svar: Ozonvatten har ofta löst problem för dem som lider av antibiotikaresistens och hållit resistenta bestånd, såsom MRSA, i schack. Enligt internationella studier har man med ozonvatten kunnat utrota den mycket svåra bakteriens Clostridium difficile kontamination helt. Den mikrobiologiska renligheten är en betydande faktor i minskning av patogener i inomhusluften såväl hemma som i offentliga lokaler, till exempel i skolor.

6. Kan jag använda ozonvatten som dricksvatten?
Svar: Vi rekommenderar att innan du dricker vattnet låter du vattnets ozonhalt jämnas ut en timme efter att du genererat ozonvatten med Hydzone. Då finns endast en liten mängd ozon kvar i vattnet. Det finns inte så mycket forskningsdata om ozonets verkan vid intagning så vi kan resonera varken för eller mot användning.

7. Jag besökte en tandläkarmottagning där min mun desinficerades med ozonvatten. Vad är skillnad mellan ozonvattenenheten som tandläkaren använde och Hydzones produkt?
Svar: Inom EU finns ett eget kontrollsystem för tillverkning och användning av medicintekniska produkter. Hydzones produkter är högklassiga men de har inte testats på det sättet som Fimea (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet) förutsätter. Vi har för avsikt att senare publicera en produktkatalog för hälsovården. Vad gäller säkerheten för ozonvatten hos tandvården och ozonvatten som Hydzone genererar finns inga skillnader, men det kan vara möjligt att ozonvatten som din tandläkare använder har en annan ozonhalt än den som Hydzones produkter genererar.

8. Kan jag spraya ozonvatten i ögonen?
Svar: Enligt internationella studier är ozonvatten mycket användbart för vård av infektioner i ögon på djur och människor. Notera dock att Hydzone inte har status som medicinteknisk produkt enligt Fimeas krav. Vi uppmanar att inte använda ozonvatten i ögon. Hydzone publicerar senare en produktkatalog vars produkter är certifierade för medicintekniskt bruk och då kan du använda vattnet även för ögoninfektioner.

9. Jag har tidigare använt ozoniserad olja för mitt hudproblem. Kan jag använda ozonvatten för mitt hudproblem?
Svar: Enligt internationella studier fungerar ozonvatten bra för många bakteriella infektioner och till exempel för rengöring av bensår. Notera att Hydzone inte har status som medicinteknisk produkt enligt Fimeas krav. Vi rekommenderar att du rådgör med din läkare om du funderar på att använda ozonvatten för ditt hudproblem. Hydzone publicerar senare en produktkatalog vars produkter är certifierade för medicintekniskt bruk.

10. Kan jag använda ozonvatten som genererats med Hydzone för rengöring av händer?
Svar: Det kan du göra. Vid testning minskade patogennivåerna på händerna betydligt vid användning av ozonvatten och minskade patogener på händernas hud med 99,995 %.

11. Kan jag använda ozonvatten på vilken yta som helst?
Svar: I praktiken kan du använda ozonvatten på alla de ytor där du kan använda vanligt kranvatten. Kom ihåg att ozonvatten kan bleka färgen på kläder eller lösa upp vissa ämnen såsom polymerer. Till exempel nitrilgummi tål inte ozon i någon form.

12. Blir det ozonrester kvar i livsmedel?
Svar: Nej. Till exempel vindruvor och päron, som innehåller mycket bekämpningsmedel, kan man äta direkt efter sköljning med ozonvatten utan torkning.

13. Vilken temperatur ska kranvatten ha?
Svar: Det bästa ozoneringsresultat får du genom att använda kallt kranvatten, cirka 10° Celsius. Ju varmare vatten du använder desto svagare ozonkoncentration och kortare halveringstid för ozon.

14. Kan jag använda vatten från älv, sjö eller hav?
Svar: Använd endast kranvatten. Lägg aldrig till några andra medel i vatten.

15. Hur underhåller jag Hydzone ozonvattenflaskan?
Svar: Rengör flaskan med ättika eller citronsyra och låt den verka i 15 minuter. Ämnen, såsom kalk som blivit kvar på elektrodgeneratorns yta, löses och slutligen kan du skölja flaskans innandöme. Blöta aldrig ner flaskans yttre ytor.

16. Ska man lägga till något medel i vattnet?
Svar: Lägg inte till något annat än kranvatten när du genererar ozonvatten. Inget medel kan göra ozonvattnet effektivare men kan skada produkten eller leda till en kemisk reaktion.

17. Kan jag vara allergisk mot ozon?
Ozon är en atmosfärisk gas, du andas in små mängder av den ändå. Om ozonvatten orsakar symptom hos dig, sluta använda ozonvattnet och konsultera läkare vid behov.

Rent bättre med Hydzone.

Vad vill du rengöra?