Hydzone teknologia

Ajatus veden muuttamisesta puhdistusaineeksi ilman kemikaaleja saattaa kuulostaa tieteisfiktiolta. Elektrolyyttisesti generoitava otsonivesi on osa suurta murrosta – teknologia joka mahdollistaa paremman puhtauden vähemmällä kemikaalikuormalla.

Otsoniveden käyttö

Tehokkaimmillaan otsonivesi on suoraan laitteesta kohteeseen kaadettuna. Esimerkiksi hammaskiskojen puhdistuksessa, hiestä pinttyneen urheiluvaatteen päälle kaadettuna hajuja poistamassa, elintarvikkeiden torjunta-aineiden poistossa, erilaisille pinnoille kuten pöytälevyyn, käsiin, homeen tai hiivan infektoimaan muuhun kohteeseen levitettynä. Otsoniveden käyttötarkoituksia onkin mahdotonta listata tyhjentävästi. Otsonivesi auttaa vähentämään kemikaalikuormaa ympäristössäsi, jonka jälkeen biofilmien muodostuminen pienenee. Otsonivesi siis parantaa ympäristösi kokonaishygieniaa patogeenien määrää vähentämällä. Otsonivesi sopii hyvin mikrobien puhdistukseen.

Rasvan, öljyn tai vastaavan pinttyneen lian puhdistuksessa otsonivesi ei kuitenkaan korvaa perinteisiä pesuaineita.

Yksi suihkaus Hydzonen suihkepullosta tuottaa noin 1,2 ml otsonivettä. Tuo suihkaus sisältää tuhansia triljoonia molekyylejä otsonia, jotka puhdistavat kohteessaan patogeenejä eli viruksia, bakteereita, hiivoja, homeita tai yksisoluisia ameboja. Otsonivesisuihkeella voit puhdistaa vaikkapa kätesi tehokkaasti ilman ihoa rasittavaa kemikaalikuormaa. Tutkimuksissa otsonivesi on havaittu erittäin tehokkaaksi käsien puhdistamisessa, jopa tehokkaammaksi kuin monet alkoholia sisältävät käsihuuhteet. Toisin kuin alkoholipohjaiset käsihuuhteet, joiden on todettu aiheuttavan dermatiittia (ihottumaa), otsonivesi ei kuitenkaan rasita ihoa vastaavasti.

Hydzonator

Hydzonatorilla pidät kotisi puhtaana taudinaiheuttajista, ja se on myös oivallinen laite esimerkiksi työpaikalle ja mökille.

✓ Eliminoi viruksia, tuhoa bakteereja, hiivoja ja homeita milloin ja missä haluat, ympäristölle ja käyttäjille turvallisella tavalla.

✓ Puhdista hedelmien ja muiden elintarvikkeiden torjunta-ainejäämiä

✓ Poista tekstiiliestä pinttynyttä hajua 

Hydro + ozone = Hydzone

Hydzone on otsonivesitekniikan edelläkävijä. Hydzonen elektrolyyttiset otsonivesilaitteet muodostavat suoraan veteen liukenevaa otsonia, joka on helppo suihkuttaa puhdistettavaan kohteeseen.

Lue lisää >

Hydzone-tuotteet

Hydzonen tuotteissa otsonivesi eliminoi ja puhdistaa tehokkaasti patogeeneja – siis virukset, bakteerit, hiivat, homeet ja yksisoluiset organismit pinnoilta, esineistä ja tarvikkeista kuten vaikkapa vaatteista tai elintarvikkeista.

Tutustu tuotteeseen >

COVID-19 ja otsonivesi

Hydzonen alihankkija teetätti tutkimuksen Hydzone Hydzonatoria vastaavalla pullolla, jossa SARS-CoV-19 virus eliminoitiin 99,99 %:sesti.

Covid-19 –pandemia on lisännyt desinfiointiaineiden käyttöä. Desinfiointiaineiden runsas käyttö on omiaan vahvistamaan monia muita patogeeneja. Otsonivesitekniikka tarjoaa erittäin lupaavia mahdollisuuksia puhdistamiseen, sillä patogeenit eivät pysty kehittämään resistenssiä otsonille. Klooriin verrattuna otsonivesi on 50 kertaa tehokkaampi patogeenien tuhoaja.

Otsonivettä käytetäänkin laajasti myös terveydenhoidossa. Niin Suomessa kuin kansainvälisestikin hammaslääkärit ovat siirtyneet otsonivesisuuhuuhteeseen osana karieksen poistamista ja suun desinfiointia, ja tutkimuksissa on saavutettu erinomainen suutulehdusten desinfiointitaso otsonivedellä. Yhdysvalloissa FDA on todennut otsoniveden olevan turvallinen ihmiselle ja soveltuvan erityisen hyvin hammashoidon lisäksi myös palovammojen, makuuhaavojen ja diabeetikkojen haavojen hoitoon. Euroopan Unionissa otsoniveden käyttöä on alettu tutkia mm hankalien sairaalabakteerien desinfioinnissa sekä haavanhoidossa.

 

Otsonivesi ja ympäristö

Erilaisten puhdistuksessa käytettävien kemikaalijäämien kertyminen pinnoille vahvistaa biofilmien eli mikrobien kuten bakteerien ja sienien limakerroksen muodostumista. Otsonivesi on vettä ilman lisättyjä kemikaaleja ja sen otsonipitoisuus puolittuu käytettävän veden ominaisuuksista riippuen noin 15 minuutissa. Hydzonen laitteiden tuottama otsoni poistuu suurelta osin vedestä noin 60 minuuttia generoinnin jälkeen. Jäljelle jää vain vettä – ei siis kemikaalien hajoamistuotteita tai kemikaalijäämiä. Saman veden voit generoida yhä uudelleen ja uudelleen otsonivedeksi nappia painamalla.

Otsonivesi vähentää ympäristösi kemikaalikuormitusta puhtaudesta tinkimättä. Hydzonen laitteilla generoitu otsonivesi soveltuu juomavedeksi otsonipitoisuuden laskettua.

Kansainvälisen ja kotimaisen tutkimuksen mukaan otsonivedellä pystytään korvaamaan nykyisiä kasvinsuojelussa käytettäviä kemikaaleja, ja tuottamaan puhdasta ja turvallista ruokaa kemikaalittomasti.

Jo nyt on todettu, että otsonivedellä pystytään ehkäisemään kasvisairauksia, kuten harmaahometta, härmäsieniä ja lehtihomeita, sekä useita maalevintäisiä sieniä, jotka ovat olleet erityisesti ongelmallisia mm. mansikan tai kurkun tuotannossa.

Hydzone-pullon tuottama otsonivesi voi auttaa myös kodin kasvien kasvitautien ehkäisyssä, joten tämä teknologia on jo nyt ulottuvillasi Otsonivesi tarjoaa merkittäviä säästöjä elintarviketuotannossa ja pidentää valmiiden tuotteiden säilymistä ilman rasitusta ympäristölle. Otsonivesi on ympäristöteko, jolla säästät luonnon lisäksi selvää rahaa kun voit vähentää kemikaalien käyttöä.

Monikäyttöisyys

Otsonivesi poikkeaa muista puhdistusaineista monipuolisuudellaan. Sillä voit pintojen puhdistamisen lisäksi vähentää turvallisesti viinirypäleistä ja muista hedelmistä torjunta-ainejäämiä, eliminoida viruksia ja bakteereja sekä puhdistaa juomavettä – samaa ei voi tehdä vaikkapa vetyperoksidilla tai esimerkiksi alkoholipitoisella puhdistusaineella. Urheilu- ja muiden vaatteiden käytettävyys paranee, kun pinttyneet hajut kuten hienhaju on helppoa puhdistaa välittömästi vaatteista. Mitä sinä puhdistaisit?

Hydzone ja puhtaampi tulevaisuus

Hydzone haluaa olla suomalainen puhtaan tulevaisuuden edelläkävijä.

Otsonivesi tehoaa myös antibioottiresistentteihin bakteereihin. Otsonivesi tarjoaa erittäin lupaavan ratkaisun tulevaisuuden puhdistus ja desinfiointihaasteissa. Covid-19 -pandemia on voimistanut monia patogeeneja desinfiointiaineiden liiallisen käytön johdosta. Jo nyt antibioottiresistentit bakteerit kuten MRSA vaikeuttavat miljoonien ihmisten elämää vaikeasti parannettavien tulehdusten ja muiden sairauksien muodossa. Jätevesien hormonijäämät aiheuttavat vesieläimille ongelmia. Otsonivesi mahdollistaakin kemikaalikuormituksen vähentämisen sekä maltillisemman antibioottien käytön niin ihmisillä kuin lemmikki ja tuotantoeläimillä.

Koska otsonia ei voi pakata pilleriksi, teimme Hydzonator – otsonivesipullosta mahdollisimman helposti henkilökohtaiseen puhdistukseen soveltuvan monitoimilaitteen eri puhdistustarpeisiin.

Hydzonen tuotteita on jo alettu tutkia lääketieteellisiin sovelluksiin. Haavojen, palovammojen ja ihotulehdusten hoito tulee helpottumaan ja nopeutumaan ja mikä tärkeintä, potilaiden elämänlaatu parantuu lääkkeelliseen käyttöön tarkoitettujen otsonivesilaitteiden ansiosta. Tavoitteemme on saada mm. vähennettyä diabeetikoiden amputaatioita merkittävästi otsoniveden käyttöön perustuvien haavanpuhdistusratkaisujen avulla sekä parantaa palovammapotilaiden selviytymismahdollisuuksia vaikeistakin tulehdustiloista.

Tutkimustuloksia

Otsoniveden käytöstä eri tarkoituksissa on löydettävissä paljon tieteellistä tutkimustietoa.

 1. Martins, R.B., Castro, I.A., Pontelli, M., Souza, J.P., Lima, T.M., Melo, S.R., Siqueira, J.P.Z., Caetano, M.H., Arruda, E. and de Almeida, M.T.G. (2020). SARS-CoV-2 Inactivation by Ozonated Water: A Preliminary Alternative for Environmental Disinfection. Ozone: Science & Engineering, pp.1–4.

  →Tutkimuksen mukaan 0,6 ppm otsonivesi eliminoi minuutissa 99,9 % SARS-CoV-2 -viruksista.

 2. Song, M., Zeng, Q., Xiang, Y., Gao, L., Huang, J., Huang, J., Wu, K. and Lu, J. (2018). The antibacterial effect of topical ozone on the treatment of MRSA skin infection. Molecular Medicine Reports, [online] 17(2), pp.2449–2455.
  → Tutkimuksessa havaittiin MRSA – eli metisilliiniresistentin Staphylococcus aureuksen ja tavallisen Staphylococcus aureuksen hävittämisen olevan mahdollista otsonoidulla vedellä. Tutkimuksessa havainnollistettiin bakteerikantojen vaikutusta diabeetikoiden jalkojen hoitoon.
 3. Wang, S., Wang, J., Wang, T., Li, C. and Wu, Z. (2018). Effects of ozone treatment on pesticide residues in food: a review. International Journal of Food Science & Technology, 54(2), pp.301–312.

  → Tämä tutkimus käsittelee mm. Suomessakin käytettävien voimakkaiden torjunta-aineiden kuten diatsinonin ja sypermetriinin puhdistusta ruoasta. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että otsonivesi on turvallinen ja tehokas väline torjunta-aineiden puhdistuksessa, parantaen samalla säilyvyyttä ilman että ruoan maku kärsii.

 4. Letizia Carletti, Rinaldo Botondi, Moscetti, R. and Riccardo Massantini (2013). Use of ozone in sanitation and storage of fresh fruits and vegetables. [online] ResearchGate.
  → Tutkimuksessa otsonivedellä saavutettiin mm. yleisten suolistoinfektioita aiheuttavien bakteerien kuten kolerabakteerin, kolibakteerin, kampylobakteerin eliminointi tuoreista hedelmistä ja vihanneksista 99.99 – 99.9999 %:sesti.
 5. Kashiwazaki, J., Nakamura, K., Hara, Y., Harada, R., Wada, I. and Kanemitsu, K. (2020). Evaluation of the Cytotoxicity of Various Hand Disinfectants and Ozonated Water to Human Keratinocytes in a Cultured Epidermal Model. Advances in Skin & Wound Care, [online] 33(6), pp.313–318.
  → Otsonivettä vertailtiin käsihuuhteisiin ja desinfiointiaineisiin. Käsihuuhteet ja desinfiointiaineet aiheuttivat 80 %:lle käyttäjistä ihon orvaskeden soluille vahinkoa. Otsonivettä käytettäessä ei havaittu oleellista muutosta. Seikalla on suuri merkitys otsoniveden käyttölle mm sairaalaympäristöissä, joissa jatkuva käsien desinfiointi aiheuttaa useille hoitohenkilökunnan jäsenille dermatitista sekä muita ongelmallisia iho-oireita.
 6. Hans Johan Breidablik, Dag Einar Lysebo, Lene Johannessen and Kleiven, O.T. (2019). Ozonized water as an alternative to alcohol-based hand disinfection. [online] ResearchGate.
  → Norjalaisen Bergenin yliopiston johtaman tutkimuksen mukaan otsonivesi on käsien puhdistuksessa teholtaan verrannollinen 85 % alkoholipitoisuuden omaaviin desinfiointiaineisiin. Otsoniveden ihoa kuormittava vaikutus on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin alkoholipohjaisilla huuhteilla.
 7. Shinichi Arakawa, Tokyo Medical and Dental Universtity, (2017) Application of Ozone Nanobubble (ONBW) to Peri-Implantitis Treatment.
  Tokiossa tehdyssa tutkimuksessa todettiin otsoniveden olevan potilaalle täysin turvallista mutta samalla antavan erittäin hyvän tuloksen parodontiittiin ja gingiviittiin liitettyjen bakteerien eliminoinnissa ja siten nopeuttavan parantumista ja ientaskujen ennallistumista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

1. Puhdistaako Hydzonen otsonivesi kaikki bakteerit, virukset, hiivat ja homeet joihin otsonivesi osuu?
V: Hydzone on mm Synlabin testeissä saavuttanut korkean tehon E. coli – bakteeria vastaan. Alihankkijamme Bes Group on testannut otsonivesipullon myös SARS-CoV-2 -virusta vastaan, saaden 99,99 % puhdistustehon.
Tulemme tekemään lisää tutkimusta puhdistustehosta ja julkaisemme tulokset sivuillamme.

2. Onko Hydzonella tuotettu otsoni vaarallista hengitettynä?
V: Hydzonella tuotetusta otsonivedestä ei vapaudu ilmaan ihmiselle vaarallisia määriä otsonikaasua. Otsoniveden erinomaisuus piilee juuri siinä että veteen liuenneena otsonia on erittäin vähän hengitysilmassa ja samalla otsoni voidaan saattaa veden avulla helposti puhdistettavaan kohteeseen. Hydzonen tuotteilla tuotetusta otsonivedestä huoneilmaan vapautuva otsonikaasu on murto-osa STM:n ohjeistuksen mukaisen vaarattomana pidetystä 0,05 ppm:n pitoisuuden rajasta hengitysilmassa, (8 tunnin HTP (haitalliseksi tunnettu pitoisuus)-arvo 0,05ppm = 106 μg/m3).

3. Mitä pesuaineita minun kannattaa käyttää otsoniveden kanssa?
V: Otsonivesi on parhaimmillaan ilman lisäkemikaaleja. Otsoniveden reaktioteho kärsii saippuoiden tensideistä, jolloin otsoniveden puhdistusteho pienenee.

4. Kuinka kauan otsonivesi on käyttökelpoista?
V: Puhdistuskohteesta riippuen voit käyttää otsonivettä tyypillisesti 15 – 30 minuuttia laskien siitä hetkestä, kun olet generoinut – siis valmistanut – otsonivettä pullolla. Voit painaa uudelleen napista ja generoida otsonia lisää samaan veteen. Kertaalleen generoitu vesi ei muokkaudu käsittelyssä muilta osin kuin että siihen muodostuu otsonia eli otsonivettä voi valmistaa niin monta kertaa kuin haluat samasta vedestä.

5. Miten otsonivesi vaikuttaa sisäilman laatuun?
V: Otsonivesi puhdistaa patogeeneja. Sisäilmaongelmien lähteet vaihtelevat, mutta tyypillisesti allergiaoireet liittyvät mm bakteerien aineenvaihduntatuotteisiin. Otsonivesi on turvallinen ja tehokas pintojen puhdistuksessa ja vähentää täten mikrobien kokonaismääriä. Sairaalainfektioiden määrä on tutkimusten mukaan riippuvainen haitallisten mikrobien määrästä hoitolaitoksissa. Jo nyt otsonivedellä tehdyissä julkisten tilojen puhdistuksissa on havaittu infektioiden määrän laskua. Nyt saman tehon voit saada kotisi puhdistuksessa.

6. Voiko otsonivesi korvata antibioottien käyttöä?
V: Otsonivesi on usein ratkaissut antibioottiresistenssistä kärsivien ongelmia, saaden antibioottiresistenttejä kantoja kuriin. Kansainvälisissä tutkimuksissa erittäin vaikea Clostridioides difficile –bakteerin kontaminaatio on saatu hävitettyä kokonaan otsonivedellä. Mikrobiologinen puhtaus on merkittävä tekijä sisäilman patogeenien vähentämisessä niin kotona, kuin julkisissa tiloissa kuten vaikkapa kouluissa.

7. Voinko käyttää otsonivettä juomavetenä?
V: Suosittelemme, että annat veden otsonipitoisuuden tasautua noin tunnin valmistettuasi Hydzone-laitteella otsonivettä ennen kuin juot vettä. Silloin veteen jää vähäisiä määriä otsonia. Tutkimustietoa otsoniveden vaikutuksesta nautittuna on sangen vähän, joten emme osaa kommentoida käytön puolesta tai käyttöä vastaan.

8. Mitä eroa on lääkinnällisellä laitteella tuotetulla otsonivedellä ja ”ei-lääkinnällisellä laitteella” tuotetulla otsonivedellä?
V: Otsonivesi on otsonivettä – riippumatta siitä onko se tuotettu lääkinnällisellä laitteella vai ei-lääkinnällisellä laitteella.
Lääkinnällisellä laitteella saatetaan tietyissä tapauksissa saada otsonipitoisuudeltaan korkeampaa otsonivettä. Kuitenkin tyypillisesti lääkinnälliselläkin laitteella tehtyä otsonivettä käytetään  noin 1-2 ppm otsonipitoisuudella. 

9. Voinko suihkuttaa otsonivettä silmiini?
V: Kansainvälisten tutkimusten mukaan otsonivesi on erittäin käyttökelpoinen eläinten ja ihmisten silmien tulehdusten hoidossa.

10. Olen käyttänyt aiemmin otsonoitua öljyä iho-ongelmaani. Voinko käyttää otsonivettä iho-ongelmaani?
V: Kansainvälisten tutkimusten mukaan otsonivesi toimii hyvin monissa bakteeriperäisissä tulehduksissa ja esimerkiksi jalkojen haavojen puhdistuksessa.

11. Voinko käyttää Hydzonella tehtyä otsonivettä käsien puhdistukseen?
V: Voit, otsonivesi puhdistaa patogeeneja käsistäsi. Kontaktiajasta ja pitoisuudesta riippuen tutkimuksissa käsien patogeenitasot laskivat otsonivettä käytettäessä merkittävästi, vähentäen käsien iholla olleita patogeeneja yli 99 %.

12. Voinko käyttää otsonivettä mille tahansa pinnalle?
V: Voit käyttää otsonivettä käytännössä kaikille niille pinnoille, joille voit käyttää tavallistakin hanavettä. Muista, että otsonivesi saattaa vaalentaa vaatteiden värejä tai liuottaa joitain aineita kuten polymeereja. Esimerkiksi nitriilikumi ei kestä otsonia missään muodossa.

13. Jääkö elintarvikkeisiin jäämiä otsonista jos huuhtelen ne Hydzonen otsonivedellä?
V: Ei jää, otsoni poistuu kokonaisuudessaan. Esimerkiksi paljon torjunta-aineita sisältävät viinirypäleet ja vaikkapa päärynät voidaan huuhdella otsonivedellä ja ne ovat heti syötävissä otsonivesikastelun jälkeen ilman kuivaamista.

14. Minkä lämpöistä hanavettä kannattaa käyttää?
V: Parhaan puhdistustuloksen saat käyttäessäsi kylmää, noin kymmenen celsiusasteen lämpöistä hanavettä. Mitä lämpimämpää käyttämäsi vesi on, sitä heikompi otsonin kokonaispitoisuus sekä lyhyempi otsonin puoliintumisaika.

15. Voinko käyttää vettä joesta, järvestä tai merestä?
V: Käytä vain hanavettä. Älä koskaan lisää mitään aineita veteen. Lisääminen saattaa vahingoittaa laitetta tai voi johtaa kemialliseen reaktioon.

16. Miten huollan Hydzone -otsonivesipulloa?
V: Puhdista laite laittamalla pulloon väkiviinaetikkaa tai sitruunahappoliuosta ja anna vaikuttaa 15 minuuttia. Elektrodien pintaan jääneet kalkin, raudan ja mangaanin yhdisteet liukenevat ja voit lopuksi huuhdella pullon sisältä hanavedellä. Puhdistus on helppoa, ja laitteen  asianmukainen käyttö pidentää sen elinkaarta siten, että voit nauttia sen tehokkuudesta ja turvallisuudesta useita vuosia voiden aina luottaa siihen, että Hydzone-pullosi on luotettava kumppani sinulle varmistaessasi oman ja perheesi turvallisuutta patogeenejä vastaan. Älä koskaan kastele pullon ulkopintoja.

17. Pitääkö veteen lisätä jotain ainetta?
V: Älä lisää mitään muuta hanaveden joukkoon, kun valmistat otsonivettä. Mikään aine ei voi tehostaa otsoniveden valmistusta, mutta voi johtaa laitteen vaurioitumiseen tai kemialliseen reaktioon.

18. Voinko olla allerginen otsonille?
V: Otsoni on atmosfäärinen kaasu, hengität sitä joka tapauksessa pieniä määriä. Mikäli otsonivesi aiheuttaa sinulle oireita, lopeta käyttö ja konsultoi tarvittaessa lääkäriä.

19. Tuhoaako otsoniveden käyttö ilmakehän otsonikerrosta?
V: Ei tuhoa. Maan pinnalla otsoni on aina epästabiili. Se on siis reaktiivinen, kolmesta happiatomista koostuva molekyyli. Otsonimolekyyli, O3 pyrkii reagoimaan siten että muodostuisi happea, O2.

Puhtaasti parempi Hydzonella.

Mitä sinä putsaisit?